Η ομάδα μας

Συνεργάτες

Γεώργιος Σπ. Γρίνος

Δικηγόρος

Νομική Σχολή Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Χριστίνα Γ. Γρίνου

Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Νομική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Πιστοποιημένη συντονίστρια, εγγεγραμμένη στο μητρώο συντονιστών του άρθρου 6 Ν.4469/2017, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (Φ.Ε.Κ. Α΄62) – (www.keyd.gov.gr). Εξειδίκευση στην Κτηματολογικη Διαμεσολάβηση.

Σπυρίδων Γ. Γρίνος

Δικηγόρος

Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Essex – UK (LLB)

Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Swansea – Wales (LLM), Μεταπτυχιακό στο Διεθνές Εμπορικό και Ναυτιλιακό Δίκαιο

Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Swansea – Wales (LLM), Μεταπτυχιακό στο Διεθνές Εμπορικό και Ναυτιλιακό Δίκαιο

Κυριακή Γ. Ραφαηλίδου

Δικηγόρος

Νομική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης